Politika privatnosti

Ova politika privatnosti reguliše upotrebu softverske aplikacije LIFFE. Aplikacija je razvijena sa ciljem da pruža relevantne informacije o Leskovačkom internacionalnom filmskom festivalu LIFFE.

Informacije o korisniku

Aplikacija ne prikuplja a samim tim i ne obrađuje podatke o korisnicima.

Informacije o lokaciji

Aplikacija ne koristi informacije o lokaciji korisnika.

Za sve dodatne informacije kontakt e-mail: office@liffe.com